FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Oferta firmy Veldach

Odwodnienie dachu - rynny wewnętrzne

orynowanie

  • Opis systemu
  • Wymiarowanie
  • Rynna bezpieczeństwa
  • Kompensacja ruchów termicznych.
  • Spadek podłużny.
  • Ogrzewanie rynny dachowej.

Opis systemu

Wymagania dla rynien dachowych leżących wewnątrz podano w DIN 1986 „Urządzenia kanalizacyjne dla budynków i działek budowlanych”. Jeśli nie da się uniknąć wykonania odwodnienia leżącego wewnątrz, to należy bezwarunkowo przestrzegać następujących reguł:

    * Potrzeba co najmniej dwa razy więcej odpływów niż obliczono.
    * Wymiarowanie rynny musi być dostosowane do jej wykonania ręcznego.
    * Lejowate, dwupiętrowe wloty i ochrona przed wpadaniem piłek.
    * Przy mało nachylonych dachach, dla umożliwienia poprzecznej wentylacji, należy od spodu utrzymać odstęp min. 30 cm od termoizolacji.
    * Odstęp między rynną a rynną bezpieczeństwa ≥ 20 mm.
    * Należy pamiętać o odstępach pomiędzy dylatacjami.
    * Należy przewidzieć duży spadek rynny ( ≥ 5 mm/m).
    * Z powodu groźby zlodzenia, bardzo usilnie unikać odpływów leżących na zewnątrz.
    * Przewidzieć ogrzewanie rynny sterowane termostatem i bariery śniegowe.
    * Należy podpisać umowę na konserwację.

 Wymiarowanie

    * System odwodnienia dachu musi być wystarczająco zwymiarowany, wg obliczeń hydraulicznych.
    * Obowiązujące normy DIN i przepisy powinny być bezwarunkowo przestrzegane:

      DIN EN 12 056-3
      PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia

      DIN 1986-100
      „Urządzenia kanalizacyjne dla budynków i działek budowlanych, część 100 - Dodatkowe postanowienia do DIN EN 752 oraz

      DIN EN 12 056
      ZVSHK: „Informacja fachowa - Wymiarowanie rynien wiszących i wewnętrznych”.

W przeciwieństwie do dotychczas obowiązującego ryczałtowego sposobu obliczania rynien, od lipca 2001r. - wiszące, jak i wewnętrzne systemy odwodnienia dachu, muszą być odpowiednio zwymiarowane, tj. wg obliczeń hydraulicznych.

Ponieważ przeciążenie rynny wewnętrznej może bezpośrednio prowadzić do wielkich szkód konstrukcji dachowej, to wewnątrz leżące urządzenie do odwodnienia dachu musi być obliczane na statystyczny deszcz stuletni. Według DIN 1986-100 jest to natężenie miejscowego deszczu pięciominutowego, jakiego oczekuje się raz na sto lat. Obliczeniowe natężenia deszczu można uzyskać u miejscowych władz lub (zastępczo) w niemieckiej służbie pogodowej.

Dalsze czynniki do uwzględnienia przytoczono w obowiązujących normach DIN i w fachowej informacji ZVSHK „Wymiarowanie wiszących i wewnątrz leżących rynien”. Należy ich przestrzegać.

 Rynna bezpieczeństwa

 
    * W zasadzie należy przewidywać rynnę bezpieczeństwa.
    * Wyklejana rynna bezpieczeństwa.
    * Rynna bezpieczeństwa z RHEINZINK-u.

Wewnątrz leżące odwodnienie dachu musi być, w zasadzie, wyposażone w rynnę bezpieczeństwa. Rynny bezpieczeństwa mogą być wyklejane lub wyrobione z blachy. Wyklejana rynna bezpieczeństwa może odprowadzać zdarzającą się wodę deszczową już przed rozpoczęciem robót blacharskich i ponadto oferuje wysoki stopień bezpieczeństwa przeciw cofaniu się wody. Odstęp między rynną dachową a rynną bezpieczeństwa  powinien wynosić min. 20 mm.
Każda rynna bezpieczeństwa jest wyposażona we własne odpływy, aby pewnie odprowadzać ewentualnie wdzierającą się wodę. Dołączenie do konstrukcji dachowej należy wykonać fachowo i bezbłędnie, tak że nawet przy cofnięciu się woda nie dostanie się do konstrukcji dachowej.

 

Kompensacja ruchów termicznych.

    * Wykonać zależnie od wielkości nominalnej i odstępów pomiędzy dylatacjami.


Licząc od narożników i końców, czyli od punktów stałych, połowa długości jest wolna od wydłużenia .

Do kopensowania ruchów termicznych wewnątrz rynien szczególnie dobrze nadają się wygodne w stosowaniu dylatacje z taśm dylatacyjnych RHEINZINK®.


Spadek podłużny.

    * Należy przewidzieć minimalny spadek 5mm/m.

Rynny leżące wewnątrz powinny być układane ze spadkiem minimalnym 5 mm/m, aby uniknąć wysokiego stopnia zabrudzenia i zapobiegać wadliwej konserwacji.

 
Ogrzewanie rynny dachowej.

Zaleca się rynnę leżącą wewnątrz wyposażyć w ogrzewanie dla uniknięcia zlodzenia.


Galeria produktu


« powrót
> Orynnowanie-oferta-2

projektowanie stron: Studio Projektów Internetowych